SHT:n kurssit Tulosta Sähköposti

 

Suomen Harrastajateatteriliiton koulutukset

Koulutusmainos

Suomen Harrastajateatteriliitto aktivoituu koulutusten järjestäjänä. Nyt sinulla ja yhteisölläsi on mahdollisuus vaikuttaa siihen mitä koulutetaan,kenelle ja missä. Kerro meille mitä juuri teidän teatterinne tai organisaationne kaipaisi. Pitäisikö täydentää ja päivittää aiemmin hankittua osaamista vai ottaa haltuun ihan uusia juttuja? Halutaanko syventää perinteistä teatterityön osaamista tai saada kokonaan uusia näkökulmia ohjaamiseen, näyttelijäntyöhön ja dramaturgiaan? Olisiko syytä ottaa haltuun soveltavan draaman ja teatterin laajaa työkalupakkia esimerkiksi tarina- tai forumteatterikoulutuksella. Vai haluaako teatterinne tarjota tulevaisuudessa työhyvinvointipajoja tai yleisötyötä?

Haluamme järjestää koulutusta, joka mahdollisuuksien mukaan toteutetaan siellä missä sinä ja yhteisösi vaikutatte. Kerro siis myös, voisiko koulutuksen toteuttaa tiloissanne. Ja rahastakin saa puhua. Eli saa myös esittää ajatuksia siitä, minkä verran koulutus saisi maksaa.

Uusia koulutuspaketteja räätälöidään jatkuvasti, joten me odotamme vesi kielellä näkemyksiänne. Lyökää siis viisaat päänne yhteen ja antakaa kuulua itsestänne. Virallista lomaketta ei ole, vaan yhteyttä saa ottaa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Lisätietoja:
Mari Saarinen
Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen  / 050 468 2138
Tuottaja
Suomen Harrastajateatteriliitto

 

KOULUTUSKALENTERI 2016

Huomioithan että kalenteria päivitetään jatkuvasti ja oikeudet muutoksiin pidätetään. Muutoksista pyritään tiedottamaan välittömästi internet- ja facebook-sivuilla.

 

Aika                         Aihe                                                                Paikka         Kouluttaja                      ilm. päättyy           Hinta/hlö

30.10.                      Näyttelijäntyö perusteet/ jatkokurssi (8h)           HKI          Anna Ranta                         17.10.2016             75€   KYSY PAIKKOJA!

26.-27.11.                 Valo - ja äänisuunnittelun taiteelliset ja             JKL          Jari Granlund

                                 tekniset perusteet (14h)                                                    Tuukka Toijanniemi              3.11.2016              125€

27.11.                       Ohjaajantyön perusteet (8h)                              HKI           Pia Koponen                       4.11.2016              75€

10.-11.12.                 Improvisaatio     (12h)                                       JKL           Kaisa Kokko                        25.11.2016             79€

 

2017: 

Aika                                    Kurssi                                   Paikka   Kouluttaja                 Ilm.päättyy        Hinta/hlö

14.-15.1.  la 10-17, su 9-16          Esityksen ohjaaminen 16h                  HKI     Pia Koponen                       19.12.2016          105€

18.-19.2.   la 14-20.30, su 9-16    Lastenteatterin ohjaaminen 16h         HKI      Pia Koponen                       1.2.2017              105€ 

18.-19.3.   la 14-20.30, su 9-16    Nuorisoteatterin ohjaaminen 16h        HKI     Pia Koponen                       1.3.2017              105€

20.-21.5.   la 10-15, su 10-15       Näyttelijäntyö 12h                                HKI     Pia Koponen                       3.5.2017             105€

 

(1h = oppitunti, 45 min)

Huomioithan että kaikki kurssit ovat saatavilla myös tilauskurssina omalle paikkakunnalle kun sopiva porukka on kasassa. Kysy lisää!

 

TULOSSA (lisätietoja myöhemmin):

Vuoden 2017 koulutuskalenteria päivitetään loka- ja marraskuun aikana useilla koulutuksilla.


ILMOITTAUTUMISOHJEET JA - EHDOT:

Ilmoittaudu ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen / 050 468 2138: nimi, kurssi, osoite (alaikäisen kohdalla myös huoltajan nimi ja osoite), puhelinnumero ja toiminnassa oleva sähköpostiosoite. Huomioithan että kurssiin liittyvä tiedotus hoidetaan sähköpostitse. Kurssit toteutetaan kurssikohtaisella minimiosallistujamäärällä. Kasvatuspolkuopinnot pääsääntöisesti LA 9-16 ja SU 9-16. Tarkempi aikataulu lähetetään kurssi-ilmoittautumisen yhteydessä

Harrastajateatteritoiminnan kehittämiseen tähtäävä Teatterikasvatuksen ohjaajakoulutus - opintopolku on suunniteltu ohjaajakokelaille, joilla on jonkin verran kokemusta ryhmän ohjaamisesta. Teatterialan tuntemus on luonnollisesti myös eduksi. Kurssille osallistumisen alaikärajasuositus on 16 vuotta. Voit valita koulutusohjelmasta sellaisia kurssijaksoja, jotka eniten kiinnostavat, tai joihin on tarvetta ja kysyntää edustamassasi teatterissa. Toisin sanoen, ohjaajataitoja voi tässä oppimisohjelmassa kartuttaa opiskelemalla vaikka kaikki ohjelmassa esitellyt kurssijaksot tai vain ne jotka juuri sinulle tai teille ovat tarpeen.

OhjaajapolkuKaaviokuva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatterikasvatuksen ohjaajapolku muotoutuu kaikille yhteisistä perusopinnoista sekä vapaasti valittavista syventävistä opinnoista. Suoritettuasi perusopintojen (2 opintojaksoa) lisäksi 4 opintojaksoa olet oikeutettu saamaan 4,5 opintopisteen arvoisen ohjaajadiplomin (yhteensä 6 opintojaksoa). Kaikki polkuun kuuluvat opintojaksot sisältävät 16 oppituntia ja lisäksi itsenäisen ennakko/lopputehtävän.

Koulutusten yhteistyökumppani ja tukija on Kansalaisfoorumi. KANSALAISFOORUMI

Opintopolun lisäksi tarjolla on myös tilauskursseja ja toiveiden mukaan räätälöityjä kursseja sekä koulutusvierailuja. Tilaa ohjaaja kauttamme päiväksi tai kahdeksi tarjoamaan vetoapua ryhmällenne, vaikka kesken näytelmän harjoituskauden. Myös teatterikasvatuksen ohjaajapolun opintojaksoja voi tilata yksittäisinä tilauskursseina omalle paikkakunnalle.

KOULUTUSTEN SISÄLTÖ:

Teatterikasvatuksen perusteet

Teatterikasvatuksen perusteet- koulutus antaa osallistujille perustietoa teatterikasvatuksesta sekä innostaa osallistujat etsimään syvempää ja laajempaa näkemystä ja osaamista teatterin tekemisestä.

Koulutuksen tarkoituksena on esitellä osallistujille teatterin työtapoja ryhmänohjaamisen näkökulmasta antaa osallistujille työvälineitä teatteria harrastavan ryhmän ohjaamiseen. Koulutuksessa saa myös hyödyllisiä vinkkejä teatterin käyttömahdollisuuksista ryhmän ohjaajan työssä.

Teatteria ryhmätoimintana

Opintojakso johdattelee ryhmätoiminnan ja ryhmän ohjaamisen perusteiden oppimiseen ja kertaamiseen sekä ohjaajan pedagogisten valmiuksien kirkastumiseen. Koulutuksessa tutustutaan ryhmässä toimimiseen ja sen ohjaamiseen teatterin näkökulmasta.

Nuorisoteatterin ohjaaminen

Koulutuksen aikana keskitytään nuorten (n. 13–20-vuotiaiden) kanssa tehtävään teatterityöhön. Opintojakso antaa valmiuksia opettaa ja toimia sellaisten nuorten kanssa, joilla ei ole lainkaan tai on vain vähän teatterikokemusta. Nuoren elämäntilanteen, ainutlaatuisuuden ja eri kehitysvaiheiden kohtaaminen on mahdollisuuksien maailma hyvän teatterityön tekemiseen. Koulutusjakso katsoo nuorta ja nuorisoa laajana ainutkertaisena kokonaisuutena - ei pelkkänä yhteiskunnallisena ongelmana, joka pitää ”ratkaista” teatterin keinoin.

Draamakasvatuksen perusteet

Mitä draama on? Mihin sitä voi käyttää? Koulutuksen tarkoituksena on antaa osallistujille perustietoa draamakasvatuksesta. Koulutusjakso tutustuttaa osallistujat draamakasvatuksen käyttömahdollisuuksiin teatteriohjaajan työssä ja esittelee osallistujille draaman työtapoja. Koulutus antaa osallistujille omakohtaista kokemusta draamaprosessista yhdessä tehden sekä perusvalmiudet suunnitella ja toteuttaa omia draamatarinoita omassa työssään.

Yhteisöteatterin ohjaaminen

Koulutusjakson tarkoituksena on esitellä osallistavan ja vuorovaikutteisen teatterin kenttää ja erilaisia työtapoja. Koulutuksessa tutustutaan esityksen tekemiseen prosessoivalla ja ryhmälähtöisellä työtavalla. Koulutuksen lähtökohtana on innostaa opiskelijaa omakohtaiseen pohdintaan osallistavuuden ja vuorovaikutteisuuden avaamista mahdollisuuksista teatterista.

Esityksen ohjaamisen perusteet

Koulutuksen tarkoituksena on esitellä näytelmän lukutapa tekstilähtöisen teatterin ohjaamiseen. Koulutuksessa painotetaan hyvin tehtyä näytelmäanalyysia pohjana näyttämödramaturgialle perinteisessä teatterissa. Koulutusjakso avaa käsitystä ohjaajan työstä.

Dramaturgian aakkoset

Kaksi ihan hyvää esitystä, joista toinen tempaa heti mukaansa ja pitää otteessaan loppuun saakka, mutta toisessa takapuoli puutuu ja mieli harhailee. Ensimmäisen esityksen tekijät osaavat dramaturgian aakkoset, jälkimmäisen rakentajilta ne ovat päässeet unohtumaan: aihe, tilanne, toiminta, ristiriita, konflikti, käännekohta. Näitä ja muita aakkosia on hyvä aina välillä kerrata. Kouluttajana dramaturgi-ohjaaja Aila Lavaste, jolla on takanaan 40 vuotta dramaturgian aakkosten opettelua ja soveltamista käytäntöön.

Improvisaatio

Koulutuksen tarkoituksena on tutustuttaa opiskelija improvisaatioon sekä teatterimuotona että ohjaajan työkaluna ja käydä läpi improvisoinnin ja improvisaatioteatterin peruskäsitteistö. Koulutus esittelee improvisoinnin taustateoriaa ja filosofiaa niin, että opiskelija ymmärtää harjoitusten takana olevan tarkoituksen ja tulee tietoiseksi siitä, mihin kaikkeen harjoitusta voi käyttää. Koulutus tutustuttaa improvisaatioteatterin ja improvisoinnin soveltamismahdollisuuksiin ohjaajan näkökulmasta mm. teatteriesityksen valmistamisessa, ryhmäyttämisessä, ihmisen itsetunnon kasvattamisen tukemisessa ja ilmaisun rikastuttamisessa. Koulutusjakso innostaa opiskelijaa omakohtaiseen pohdintaan improvisaation ja improvisoinnin mahdollisuuksista omassa työssä ja arjessa.

Teatterituottaminen

Teatterituottajalla on erilaisissa yhteisöissä monia eri rooleja. Hän voi vastata rahoituksen järjestämisestä tai valmiin rahoituksen hallinnoimisesta, budjetoinnista, sopimuksista, luvista, tiedotuksesta, markkinoinnista ja myynnistä. Käytännön työnjohtovastuun ja aikataulutukset tuottaja jakaa usein ohjaajan kanssa. Parhaiten teatterituottamisen opintojaksoa voi hyödyntää osana oman esityksen valmistamista, soveltaen teoriatietoa suoraan käytäntöön. Teattereissa ohjaavat henkilöt ovat usein mukana myös teatteriyhdistysten johtotehtävissä puheenjohtajina, sihteereinä tai taloudenhoitajina. Koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa koulutettavat ohjaajat teatterituottamisen peruskäsitteistöön ja tarjota heille perusvalmiudet tarttua tuotannollisiin tehtäviin. 

 

POLUN ULKOPUOLISET KURSSIT:

JYVÄSKYLÄ:

Tanssi teatterissa ( MYÖS TILAUSKURSSINA! )

* Liikeilmaisu (12 h)

Kurssilla tutustumme tanssilliseen liikeilmaisuun ja opettelemme liikkumaan musiikin tahdissa. Harjoittelemme lyhyitä tanssikoreografioita, joita varioimme helpommiksi tai vaikeammiksi kurssilaisten taitotason huomioiden. Kurssi sopii kaikille tanssillisesta liikeilmaisusta kiinnostuneille. Emme edellytä aikaisempaa tanssikokemusta.Kouluttajat: Anna-Maria Nurmi (LitT, pedagogi)ja Karoliina Lahdenperä (tanssit.kand.) Cooma Dance Academy

* Koreografia (12 h)

Sisältö: Kurssilla tutustumme tanssikoreografian työstämiseen teatterin näkökulmasta. Käymme läpi konkreettisesti millaisista osista tanssikoreografiat muodostuvat ja millaisia eri asioita kannattaa koreografiaa työstäessä ottaa huomioon. Kouluttajat: Anna-Maria Nurmi (LitT, pedagogi) ja Karoliina Lahdenperä (tanssitait.kand.)Cooma Dance Academy

 

HELSINKI:

Improvisaatioteatteri alkeet (8 oppituntia)

Improvisaatioteatterin alkeet. Aiheeseen tutustumista ja alkeisharjoitteita. Teemana kuuntelu, kontakti ja hyväksyntä. Kouluttajana Anna Ranta, näyttelijä FIA ja Teatteri-ilmaisunohjaaja TIO

Improvisaatioteatteri  jatko (8 oppituntia)

Vuorovaikutus, tunteet ja vaikuttuminen. Improvisaatiokohtausharjoitteita, joissa keskitytään muun muassa tunnetyöskentelyyn, reagointiin ja vaikuttumiseen. Kouluttajana Anna Ranta, näyttelijä FIA ja Teatteri-ilmaisunohjaaja TIO

Improvisaatioteatteri ja statustyöskentely (8 oppituntia)

Tutustuminen improvisaatioharjoitteiden kautta statuksiin ja statustyöskentelyyn; miten statukset vaikuttavat ilmaisuun. Statusten ominaispiirteet, niiden kokeilu ja vaikutus improvisaatioteatterikohtauksiin. Kouluttajana Anna Ranta, näyttelijä FIA ja Teatteri-ilmaisunohjaaja TIO

Näyttelijäntyön perusteet ja jatko  (8 oppituntia)

Näyttelijäntyön ja ilmaisun perusharjoitteita vasta-alkajille ja kertausta kaipaaville. Teemana läsnäolo ja hahmon kehittely. Kouluttajana Anna Ranta, näyttelijä FIA ja Teatteri-ilmaisunohjaaja TIO

Ohjaajantyön perusteet (8 oppituntia)

Ohjaajantyön perusteet on tarkoitettu kaikille ohjaamisesta kiinnostuneille osaajille. Aiempaa kokemusta ohjaamisesta ei vaadita.  Intensiivisen ja osallistavan kurssin aikana käydään läpi ohjaajan keskeiset taidot: tilan tekeminen turvalliseksi (temenoksen luominen), ryhmäyttäminen ja ohjaussuunnitelman tekemisen perusteet. Kouluttajana Pia Koponen, FM (teatterin ja draaman tutkimus) ja NLP Associate Trainer

 

Etkö löytänyt etsimääsi? Valmiita tilauskursseja löydät täältä: Tilauskurssit

 

Yhteistyökumppanina ja tukijana koulutuksissa Kansalaisfoorumi.KANSALAISFOORUMI


Tarjolla on myös tilauskursseja ja toiveiden mukaan räätälöityjä kursseja sekä koulutusvierailuja. Tilaa ohjaaja kauttamme päiväksi tai kahdeksi tarjoamaan vetoapua ryhmällenne, vaikka kesken näytelmän harjoituskauden.

Viimeksi päivitetty 17.10.2016 08:13